EOS Wireless

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah balení

01.  LED


02.  DVĚ LITIOVÉ BATERIE


03. NABÍJEČKA BATERIÍ

04.   USB KABEL


05.  ELEKTRICKÝ NAPAJEČ


06. SADA ADAPTÉRU PRO ZÁSUVKY

07.  UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR 


08.  UV FILTR


09. IMBUSOVÝ KLÍČ A SADA ŠROUBOVÁKŮ

UPOZORNĚNÍ
 

Pro dosažení optimálního výsledku postupujte dle kroků v uvedeném pořadí.

BATERIE
 

Před prvním použitím EOS Wireless doporučujeme nabít obě baterie.

01.

NABÍJENÍ BATERIÍ

NABÍJECÍ DOBA JEDNÉ NEBO OBOU BATERIÍ (VZÁJEMNĚ): 90 MINUT

Zapojte baterie do nabíječky. Zapojte nabíječku do napaječe pomocí USB kabelu. Na napaječ nasaďte adaptér zásuvky vhodný pro danou zemi.

Nabíječka je vybavena dvěma sloty pro současné nabíjení obou baterií, které jsou součástí balení. (Doba nabíjení 90 minut se nemění bez ohledu na to, zda nabíjdíte 1 nebo 2 baterie).

Během nabíjení bliká indikátor nabíjení (A) a jakmile je baterie nabitá, rozsvítí se všechny indikátory (B).

02.

PŘIPOJENÍ BATERIÍ KE SVĚTLU

STISKNĚTE UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO

Ujistěte se, že baterie jsou nasazeny na správnou polaritu kontaktů.
Baterii ke světlu připevněte pomocí mírného tlaku.

03.

INDIKACE ÚROVNĚ NABITÍ

PŘIPOJENÍM KE SVĚTLU

Jakmile je baterie připojena ke světlu, rozsvítí se na 4 vteřiny indikátory nabíjení, zobrazí takto úroveň nabití baterie.

04.

JAK ROZEZNAT

ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE

Pro zobrazení úrovně nabití - viz body 3 a 6 této sekce (obrázky zobrazují úroveň nabití).

(UPOZORNĚNÍ: indiikace nabití zůstane aktivní 4 vteřiny).

05.

INDIKACE NÍZKÉHO NABITÍ BATERIE BĚHEM POUŽITÍ

SVĚTLO JE NASAZENO NA LUPOVÝ SYSTÉM

Pokud kapacita baterie klesne během použití pod 10%, je uživatel upozorněn pomocí přerušovaného intenzity světla.
(Zbylý čas použití je nyní asi 5 min).

PŘIPEVNĚNÍ K LUPOVÉMU SYSTÉMU
 

Zařízení připojte k lupovému systému poté co zapojíte baterii ke světlu.

01.

PŘIPEVNĚNÍ UNIVERZÁLNÍM
ADAPTÉREM

Otevřete sponu adaptéru (součástí balení) a umistěte jej na nosník lup.

02.

PŘIPEVNĚNÍ SVĚTLA
K ADAPTÉRU

Po připevnění adaptéru ke lupovému systému, přichyťte LED k adaptéru pomocí magnetu tak, aby do sebe zapadly zámkové části.

UPOZORNĚNÍ
 

Vybitou baterii neměňte, pokud je světlo připevněno k lupovému systému.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
 

Jakmile je baterie připojena ke světlu, je nutno vyčkat 8 vteřin, než systém zapnete
(tento časový odstup je zde z důvodu, aby nedošlo k ozáření uživatele, když kontroluje úroveň nabití)

ON/OFF 
Touch control

01.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - DOTEKOVÉ OVLÁDÁNÍ BATERIE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RYCHLÝM DVOJITÝM POKLEPÁNÍM NA BATERII

Rychlým dvojitým poklepáním na střední část baterii světlo ihned zapnete/vypnete.

(Jestliže byla baterie právě připojena ke světlu, je nutno vyčkat 8 vteřin, než systém zapnete)

02.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - DOTEKOVÉ OVLÁDÁNÍ RÁMU

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RYCHLÝM DVOJITÝM POKLEPÁNÍM NA RÁM

Rychlým dvojitým poklepáním na uchycení k lupovému systému (na pravé nebo levé straně) světlo ihned zapnete/vypnete.
Optimální pozice je na čepu spojení; přesné místo se může lišit dle připevnění k lupovému systému.

(Jestliže byla baterie právě připojena ke světlu, je nutno vyčkat 8 vteřin, než systém zapnete)

ON/OFF 
Aseptic control

01.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - ASEPTICKÉ OVLÁDÁNÍ

POUŽITÍ DLANĚ RUKY PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍÉ

Světlo se zapne nebo vypne po 3 vteřinách poté co umístíte dlaň ruky na pravou nebo levou stranu baterie ve vzdálenosti 4-7 cm. Tuto funkci je třeba natrénovat, abyste zjistili přesnou pozici dlaně.

(Jestliže byla baterie právě připojena ke světlu, je nutno vyčkat 8 vteřin, než systém zapnete)

UPOZORNĚNÍ

 

Pokud nevyžaduje funkci aseptického ovládání, můžete ji snadno deaktivovat následujícími kroky níže.

01.

DEAKTIVACE ASEPTICKÉHO OVLÁDÁNÍ

VSTUP DO OVLÁDACÍHO MENU

Položk baterii vertikálně na plochý povrch (pevně ji držte) a udělejte čtyři rychlé poklepy na povrch, abyste se dostali do ovládacího menu.

Světlo bude blikat červeně a pak se změní na stabilní zelenou.

02.

DEAKTIVACE ASEPTICKÉHO OVLÁDÁNÍ

POTVRĎTE DEAKTIVACI

Jakmile se objeví stabilně svítící zelené světlo, dvakrát poklepněte na baterii a zelené světlo začne blikat, čímž potvrzuje deaktivaci funkce aseptického ovládání.

03.

DEAKTIVACE ASEPTICKÉHO OVLÁDÁNÍ

EXIT Z OVLÁDACÍHO MENU

Při blikajícím zeleném světle, poklepejte čtyři krát na povrch baterie, světlo změní barvu z blikající zelené na blikající červenou a po pár sekundách zhasne, čímž potvrdí exit z ovládacího menu, stejně jako úspěšnou deaktivaci funkce aseptického ovládání.

01.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ OTOČENÍM

Světlo se automaticky vypne po 3 vteřinách, pokud položíte lupové brýle s připevněným EOS Wirelless, vzhůru nohama v horizontální pozici.

02.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ UVNITŘ KUFŘÍKU

Světelný LED systém se také automaticky vypne po 30ti vteřinách, je-li (rozsvícen) uložen do svého kufříku.

UPOZORNĚNÍ
 

Světelný systém nikdy nezapínejte/nevypínejte příliš rychle (méně než za 3 vteřiny), v opačném případě systém aktivuje bezpečnostní zámek.

NASTAVENÍ LED SVĚTLA

01.

NASTAVENÍ SVĚTLA

Doporučujeme nastavit sklon LED systému tak, aby bod světla mířil do pracovního pole.

02.

FIXACE ÚHLU

Jakmile si nastavíte požadovaný úhel, doporučujeme utáhnout magnetický šroubek pomocí imbus klíče (součástí balení).

UV FILTER

PŘIPEVNĚNÍ
UV FILTRU

UV filtr (součástí balení) připojíte na přední stranu LED systému pomocí mírného tlaku.

UPOZORNĚNÍ
 

Abyste zamezili ozáření, nepoužívejte systém pokud není připojen k lupovému systému. Mohlo by dojít k aktivaci bezpečnostního zámku.